Thí sinh: PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
 • Năm sinh: 12/09/99
 • Số báo danh: 01032797
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Vật lý:

  5.00
 • Hóa học:

  5.00
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.50
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  8.75