Thí sinh: LÊ THỊ DIỆU LINH
 • Năm sinh: 26/03/99
 • Số báo danh: 01031957
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  6.75
 • Sinh học:

  3.75