Thí sinh: NGUYỄN VĂN THANH
 • Năm sinh: 27/08/99
 • Số báo danh: 01032383
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  7.00
 • Hóa học:

  8.50
 • Sinh học:

  2.75