Thí sinh: TRẦN THỊ THU HẠNH
 • Năm sinh: 31/10/99
 • Số báo danh: 01031751
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  6.20
 • Vật lý:

  5.00
 • Hóa học:

  6.00
 • Sinh học:

  4.25