Thí sinh: LÊ THỊ HUYỀN
 • Năm sinh: 12/02/99
 • Số báo danh: 01030625
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.20
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Lịch sử:

  8.00
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  8.50