Thí sinh: TÔ HƯƠNG LY
 • Năm sinh: 28/10/99
 • Số báo danh: 01032004
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  7.80
 • Vật lý:

  6.75
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  3.75