Thí sinh: NGUYỄN HỒNG SƠN
 • Năm sinh: 15/08/99
 • Số báo danh: 01032362
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  5.80
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  4.75