Thí sinh: HOÀNG THỊ THÁI
 • Năm sinh: 21/05/99
 • Số báo danh: 01032875
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  2.75
 • Hóa học:

  5.25
 • Lịch sử:

  3.00
 • Địa lý:

  5.75
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  8.00