Thí sinh: NGHIÊM THỊ HUỆ
 • Năm sinh: 13/09/99
 • Số báo danh: 01030578
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  4.75
 • Giáo dục công dân:

  8.00