Thí sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG
 • Năm sinh: 17/10/99
 • Số báo danh: 01032091
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  1.80
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  7.25
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  5.75
 • Sinh học:

  5.00
 • Giáo dục công dân:

  7.50