Thí sinh: TRẦN VĂN SÂM
 • Năm sinh: 28/06/99
 • Số báo danh: 01032350
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  7.80
 • Vật lý:

  8.75
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  4.25