Thí sinh: NGUYỄN MINH HIẾU
 • Năm sinh: 05/10/99
 • Số báo danh: 01032154
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  6.00
 • Lịch sử:

  2.75
 • Địa lý:

  7.00
 • Sinh học:

  5.00
 • Giáo dục công dân:

  8.50