Thí sinh: NGUYỄN VĂN HÙNG
 • Năm sinh: 09/09/99
 • Số báo danh: 01031854
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  5.75
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  5.25