Thí sinh: TRẦN THỊ THANH
 • Năm sinh: 03/01/99
 • Số báo danh: 01031230
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.60
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  3.75
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50