Thí sinh: LÊ QUỐC VIỆT
 • Năm sinh: 18/10/99
 • Số báo danh: 01032554
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  4.50
 • Sinh học:

  6.50