Thí sinh: HOÀNG VĂN THUẬN
 • Năm sinh: 25/06/99
 • Số báo danh: 01031326
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.20
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  2.60
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  7.75