Thí sinh: NGUYỄN THỊ HÀ
 • Năm sinh: 13/07/99
 • Số báo danh: 01030328
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  8.80
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  9.00
 • Giáo dục công dân:

  8.25