Thí sinh: TRẦN THỊ PHƯƠNG
 • Năm sinh: 22/03/99
 • Số báo danh: 01031099
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Lịch sử:

  5.75
 • Địa lý:

  8.25
 • Giáo dục công dân:

  8.50