Thí sinh: NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • Năm sinh: 17/04/99
 • Số báo danh: 01032192
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  8.00
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  2.50
 • Giáo dục công dân:

  6.50