Thí sinh: NGUYỄN TRUNG KIÊN
 • Năm sinh: 19/09/99
 • Số báo danh: 01031924
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  10.00
 • Sinh học:

  8.50