Thí sinh: LÊ THỊ KIM HUỆ
 • Năm sinh: 13/07/99
 • Số báo danh: 01031848
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  9.80
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  6.75
 • Sinh học:

  5.00