Thí sinh: NGÔ THỊ HOÀI NINH
 • Năm sinh: 02/03/99
 • Số báo danh: 01031042
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  7.25
 • Giáo dục công dân:

  8.00