Thí sinh: NGUYỄN VĂN THẢO
 • Năm sinh: 29/05/99
 • Số báo danh: 01032396
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  4.50
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  4.50
 • Sinh học:

  4.00