Thí sinh: PHAN THỊ THU PHƯƠNG
 • Năm sinh: 18/02/99
 • Số báo danh: 01031097
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  5.80
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50