Thí sinh: HOÀNG NGỌC TUẤN
 • Năm sinh: 31/01/99
 • Số báo danh: 01032981
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  8.20
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  4.00
 • Lịch sử:

  4.50
 • Địa lý:

  5.25
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50