Thí sinh: NGUYỄN XUÂN ANH
 • Năm sinh: 21/03/99
 • Số báo danh: 01031600
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  5.75