Thí sinh: ĐỖ ANH TUẤN
 • Năm sinh: 26/09/99
 • Số báo danh: 01032514
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.80
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  8.75
 • Hóa học:

  9.25
 • Sinh học:

  4.00