Thí sinh: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
 • Năm sinh: 26/05/99
 • Số báo danh: 01032127
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  5.25
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.25
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  7.75